2011. május 10. kedd, 20:39

A cserkészetről ...

 

A cserkészet meghatározása (MCsSz ASz - 1998.10.17):

"A cserkészet önkéntes, politikamentes vallásos ifjúságnevelő szervezet, amely mindenki számára nyitott, származásra, emberfajtára, és felekezetre való tekintet nélkül. A szervezet célját, alapelveit és nevelési módszerét az alapító lord Baden-Powell határozta meg.

 

Mi is az a cserkészet?

A cserkészet mindenki számára nyitott, önkéntes ifjúsági nevelőmozgalom, amelynek Magyarországon mintegy tizenötezer, világszerte pedig 17 millió tagja van és ezzel a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma. A cserkészet nem az iskola, a család és a vallásos közösség helyett, hanem azokkal együttműködve kíván részt venni az ifjúság nevelésében. A cserkészet felelősséget ébreszt a fiúkban és lányokban az iránt, hogy milyen kötelességeink vannak Istennel, másokkal és önmagukkal szemben. Célja, lelki, szellemi és fizikai téren egyaránt hatni az egyénre, hogy a jellemes, értékes, egészséges emberré válhasson, s mint ilyen, bármely közösség – iskola, munkahely, család, társadalom – hasznos tagjává lehessen.

 

A cserkészmódszer:

 

  • fogadalom és törvények
  • cselekedve tanulás
  • őrsi rendszer
  • folyamatos és ösztönző programok, főként a természetben
  • magyar nemzeti kultúra ápolása

 

 

"Hagyjátok egy kicsit jobbnak magatok után ezt a világot, mint ahogyan azt ti kaptátok!" /Bi-Pi/

 

Mit csinálnak a cserkészek?

A cserkésznevelés gerincét a folyamatos, ösztönző és változatos programok képezik. A heti rendszerességgel tartott összejövetelek, a hétvégi kirándulások, az évközi szolgálatok, a nyári táborozás és az egyéb programok során a cserkészek a cselekedve tanulás módszerével, a gyakorlatban szerzik meg és hasznosítják a megszerezhető ismereteket – korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően. Megtanulnak – sok egyéb mellett – a természetben élni, azt megóvni, tájékozódni, elsősegélyt nyújtani, népdalainkat énekelni, és őszinte örömmel játszani. Így válhatnak az életben is ügyes, magukat föltaláló, saját lábukon is megálló és a szükséges önbizalommal rendelkező, boldog emberekké.

A cserkészet tehát egész éves elfoglaltságot jelent. Nagyon szárazan fogalmazva hetente egy őrsgyűlést, egy-két havonta egy egész napos kirándulást és néhány más programot, végül pedig évente egy tíz-tizennégy napos nyári tábort. Természetesen nem a számszerűség a fontos, hanem a programok lelke, hangulata és légköre.

 

Õrsi rendszer

Az azonos életkorú cserkészek 5-8 fõs csoportjaiban, az őrsökben zajlik a cserkészélet – így megismerik a közösségi lét, a jó társaság, az együttmunkálkodás szükségességét és örömét; így segítheti őket a közösség megtartó ereje. Az őrsöket általában a gyerekeknél pár évvel idősebb, 15-20 éves őrsvezetők vezetik, akiknek már kellő képzettségük, tapasztalatuk és lelki érettségük van arra, hogy minták lehessenek a vezetett gyerekek számára. Így felelősségtudatukban és önállóságukban is megerősödnek.

 

A cserkészcsapat

Fiatalok: A cserkész programok túlnyomó részét fiatal cserkészvezetők szervezik fiatalabb cserkészek számára. Mivel a néhány évvel idősebb vezetők jól ismerik a 10-14 éves cserkészek igényeit, és még jól emlékeznek arra, hogy milyen jellegű programok nyerték el tetszésüket, a legmegfelelőbb program összeállítása valósulhat meg fiatal vezetőkkel. A programszervezés által a 16-20 éves vezetőkre is nagy felelősség hárul, és ezzel sok tapasztalatot is szereznek, melyet később mindenképpen kamatoztatni tudnak. Gyakorlatban megtapasztalhatják, hogy milyen kis létszámú csapatban hatékonyan dolgozni, nagyobb csoport (gyerekek, szülők) előtt szerepelni, lebonyolítani egy programot, operatívan irányítani egy gyerekcsoportot. A pedagógiai, menedzseri pálya felé orientálódó fiatalok számára ez egy kitűnő gyakorlási lehetőség.

 

Keresztény értékrend

Ami a cserkészetet határozottan megkülönbözteti más szabadidős elfoglaltságoktól, az a keresztény értékrendnek megfeleltethető tíz cserkésztörvény és a fogadalom, amely irányt és a követendő példát mutatja a cserkészeknek. A cserkészet nemcsak arra tanít meg, hogy szeressük, segítsük embertársainkat, de arra is, hogy hogyan segíthetünk magunkon és másokon.

 

A cserkészet egy életforma “Ne jók legyetek, tegyétek a jót!” /Bi-Pi/

 

A cserkészet programja egy életre szól. Azok a baráti közösségek, amelyek 10-14 éves korban vagy akár már korábban kialakulnak, sokszor tovább kísérik az embert, nemcsak fiatalkorában, hanem egész életére. A kiskamaszkorból kinőve azonban a cserkészet programja is változik kissé. A 14-17 évesek rovercserkéssszé (vagy magyarul kószává illetve vándorrá) válhatnak, akik nagyobb kihívásokkal néznek szembe és a próbarendszer kínálta egyéni és közös feladatokkal készülnek felnőtt életükre. Ugyanők eközben 14 éves koruk után őrsvezetői, majd az érettségi után segédtiszti, cserkésztiszti képesítést szerezhetnek és cserkészvezetőként szolgálhatnak.

 

“Csak egy út van a boldogság felé: másokat boldoggá tenni.” / Bi-Pi/

Ha boldog akarsz lenni, tégy másokat boldoggá!

 

A magyar cserkészcsapatok és az irányításukra vállalkozó cserkészvezetők nincsenek könnyű helyzetben. Ezért ha nem is a gyerekekkel való rendszeres foglalkozásban, de a különféle programok megszervezésében és lebonyolításában és ezek anyagi alapjainak megteremtésében alkalmanként is bőven elkél számukra a segítség. Mindenki, aki egyetért az általunk vállalt eszmékkel, tud segíteni valamit, hiszen mindannyiunknak különböző képességei és lehetőségei vannak. A cserkészet pedig sokat ad a vezetőknek és a felnőtt cserkészeknek is: többet, mint barátok közti kellemes elfoglaltságot – a legjobb értelemben véve neveli őket is lelki, szellemi és szociális téren egyaránt.

 

Most pedig egy picit a mi cserkészetünkről, a 878-as számú Hatvani Pál cserkészcsapatról!

Fekete István, Róka, Sólyom, Bagoly, Vuk, Hangya, Csörgőkígyó, Rétisas, Jaguár, Sün, Rétisas, Vadmacska, Medve, Mosómedve, Farkas, Hótigris?

Szent Margit, Gyöngyvirág, Bogáncs, Bodza, Kankalin, Moha, Borostyán, Estike, Nefelejcs, Napraforgó, Csillagvirág, Rezeda, Galagonya, Búzavirág, Katica, Ribizli?

Fakopáncs, Szarvas, Vaddisznó?

Vajon mi ez? – Híres emberek lexikona, állatkert vagy fűvészkert? – Nem. Ez mind a 878. Hatvani Pál Cserkészcsapat! Pontosabban a csapat rajai és őrsei!

 

Mit csinálnunk mi cserkészek?

Igazi életet élnünk! Hegyet mászunk, erdőt járunk, tüzet rakunk, táborozunk, alszunk sátorban és a szabad ég alatt. Játszunk, nevetünk, énekelünk sokat. Túrázunk, íjászkodunk, táncolunk, biciklizünk, kenutúrázunk barlangászunk, sziklát mászunk.

 

Miért csináljak ezt?

Azért, hogy jobb embert faragjunk magunkból és egymásból!

 

És mit gondolunk erről a mi magunk? (A csapat cserkészeinek szavai következnek.)

- A cserkészettel egy új családot kaptam.

-Rengeteg tapasztalatot, tengernyi örömöt és feladatot kaptam a cserkészettől.

-A cserkészet engem talpraesettebbé, felelősségteljesebbé, vidámabbá, a szépre érzékenyebbé és önállóbbá tett.

-A cserkészet szembesít értékeimmel és korlátaimmal, segít elérni azokat a célokat, amiket kitűzök magam elé.

-A cserkészet igazi szolgálat és igazi öröm.

-A cserkészet tartott meg a hitnek, a hitem tartott meg a cserkészetnek.

-A táborban egy külön világot építhet az ember.

-A cserkészetben nem unalmas a tanulás.

-Sok olyan feladat van, amit egyedül nem tudunk megoldani, csak együtt. A cserkészet összetartó, egymást segítő társaság.

-A természetben ismerjük fel Isten szeretetét, és tanuljuk meg szeretni a világot.

-A cserkészet az életre nevel!

 

“Hagyjátok egy kicsit jobbnak magatok után ezt a világot, mint ahogyan azt ti kaptátok.” /Bi-Pi a cserkészet alapítója/