2011. május 02. hétfő, 19:57

Csapatunk névadója

 

 

Hatvani Pál

(1891-1974)

- Igazi néptanító volt-


Hatvani Pálnak, a kecskeméti első kerületi népiskola egykori kiváló igazgatójának édesapja, Hatvani Ede 40 évig tanított a szegvári állami elemi iskolában. Pál fia is a tiszántúli településen született 1891-ben. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban megkezdett, a szegedi Katolikus Tanítóképzőben befejezett tanulmányai után szülőfalujában helyezkedett el 1909-ben.

Sok ezer bajtársával együtt Przemysl-nél, a vár feladásakor került tíz hónapi frontszolgálat után orosz fogságba, csak 1920-ban térhetett haza. Itthon minden idejét önképzésre fordította. Korábbi kántori, egyházi ének és orgonaszakos képzettségét újabb tanfolyamokkal bővítette. Népművelési, mezőgazdasági, oktatáselméleti ismeretekkel gazdagította magát.

Családi hagyományként részt vállalt az iskolán kívüli népnevelésben.

Négygyermekes családapaként fiai, lányai továbbtanulásának megkönnyítése érdekében kérte áthelyezését Kecskemétre 1926-ban. Gyorsan felfigyeltek kiváló adottságaira. Öt év múltán rábízták a legrégebbi kecskeméti iskola irányítását.

Könyvet lehetne írni a sokoldalú hivatásbeli és közérdekű tevékenységéről. Az elemi iskolák közül elsőként szervezett cserkészapród-csapatot. Korábban főként 10-18 év közötti középiskolás és tanonciskolás diákok csatlakoztak a felnőtt vezetőkön kívül az angol eredetű mozgalomhoz. A Gáspár András-csapaton kívül Hatvani Pál hozta létre az öregcserkészek, Petur csapatát is. Érdemei elismeréséül 1937-ben cserkész kerületvezetővé nevezték ki. A Gáspár András Cserkészcsapat jogutódja mai csapatunk, a 878. sz. Hatvani Pál cserkészcsapat.

A második világháborúban is hadfogságba került, de már 1945-ben hazatérhetett. Tovább dolgozott igazgatóként, körzeti iskola-felügyelőként. 1951-ben politikai okokból váltották le. Tanítóként kereste kenyerét nyugdíjazásáig, 1957-ig. Még néhány évig tanított, 1974-ben hunyt el. Igaz néptanító volt.

 

Dr. Szabó Dénes (Kecskeméti Lapok)